U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Bitte geben Sie eine gültige eMail-Adresse ein.
JARENLANGE DUURZAME ROZEN JARENLANGE DUURZAME ROZEN
Ab 100 € Versandkostenfrei
JARENLANGE DUURZAME ROZEN

gegevensbescherming

TOEPASSINGSGEBIED
Deze Verklaring betreffende gegevensbescherming informeert de gebruiker over de wijze, de omvang en het doel van persoonsgegevens die wij, GRACE & FRIENDS GmbH, Wilhelm-Kabus-Straße 21-35, 10829 Berlijn (= verantwoordelijke locatie in de betekenis van § 3 lid 7 BDSG (Duitse Wet op de privacy), hierna ook "Ons" of "Wij" genoemd) in het kader van uw gebruik van onze webpagina's onder de domeinen http://www.graceflowerbox.nl; http://www.graceflowerbox.com; http://www.graceflowerbox.at; http://www.graceflowerbox.fr; (hierna ook "Aanbod" genoemd) verzamelen en verwerken. De juridische grondslagen van de gegevensbescherming bevinden zich in het bijzonder in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de Telemediengesetz (TMG, Duitse Telemediawet).
Welke gegevens verzamelen wij en hoe worden deze gebruikt?
Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

a.) Toegangsgegevens/server-logfiles

Wij verzamelen gegevens over iedere toegang tot het Aanbod (zogenoemde server-logfiles). Tot de toegangsgegevens behoren: Naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijd van de oproep, overgedragen hoeveelheid data, melding over de gelukte oproep, browsertype plus versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina's), afgekort IP-adres en de aanvragende provider. Wij gebruiken de server-logfiles alleen voor statistische evaluaties met als doel de exploitatie, veiligheid en optimalisatie van het Aanbod. Wij behouden ons het recht voor om de server-logfiles achteraf te controleren, wanneer vanwege concrete aanwijzingen de gerechtvaardigde verdenking bestaat van een onwettig gebruik.

b.) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, dus gegevens die kunnen worden herleid naar een persoon (hierna "PI" genoemd). Wanneer u artikelen bij ons bestelt of een gebruikersaccount aanmaakt, verzamelen wij de volgende PI:

1. Voor- en achternaam
2. Adres van de besteller en het leveringsadres
3. E-mailadres
4. Telefoonnummer
5. Leeftijd
6. Gebruikersnaam en wachtwoord
7. Verrichte bestellingen

Wij verzamelen en gebruiken PI alleen en geven deze alleen door, wanneer dat wettelijk is toegestaan en/of u zich van tevoren akkoord hebt verklaard met het verzamelen van die gegevens. Wij gebruiken PI om een gebruikersaccount voor een persoon te configureren en te beheren alsmede voor de levering en afwikkeling van bestellingen. Bij aanmelding voor onze Newsletter wordt het e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat de klant zich voor de Newsletter afmeldt. Met de aanmelding voor de Newsletter slaan wij ook het IP-adres en de datum van aanmelding op. Deze opslag is alleen bestemd als bewijs voor het geval dat een derde een e-mailadres misbruikt en zich zonder medeweten van de rechthebbende aanmeldt voor de ontvangst van de Newsletter. Afmelding is te allen tijde via de in de Newsletter opgenomen afmeldingslink of op onze website volgens basistarieven mogelijk. U kunt zich ook afmelden voor deze nieuwsbrief via [email protected]


c.) Cookies en Clear GIF's

Cookies zijn bestandjes die het mogelijk maken om op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone, e.a.) specifieke informatie op te slaan die betrekking heeft op het apparaat. Deze zijn enerzijds bestemd voor de gebruikersvriendelijkheid van webpagina's en daardoor voor gebruikers (bijv. opslag van inloggegevens). Anderzijds zijn deze ervoor bestemd om statistische gegevens van het gebruik van de webpagina's te registreren en deze te kunnen analyseren om het Aanbod te kunnen verbeteren. In principe kunt u het gebruik van cookies tegengaan, omdat de meeste browsers een optie hebben waarmee het plaatsen en opslaan van cookies wordt beperkt of volledig wordt voorkomen. Wij wijzen er echter op dat het gebruik en met name het gebruikscomfort van ons Aanbod zonder cookies kan zijn beperkt. U kunt vele online reclamecookies van bedrijven via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad- choices/ beheren.

Clear GIF's (ook wel "Web Beacons" genoemd) worden in combinatie met cookies gebruikt om exploitanten van webpagina's beter te informeren over hoe de interactie van de bezoekers met de website plaatsvindt. Een Clear GIF is in principe een transparante grafiek die op een webpagina wordt geplaatst. Door het gebruik van een Clear GIF zijn wij in staat om de activiteiten van de gebruiker te meten die de pagina met de Clear GIF opent. Wij meten met behulp van Clear GIF's op geanonimiseerde wijze het gedrag van de bezoekers om de beleving van de bezoekers te verbeteren en het beheer van de inhoud te vergemakkelijken. In bepaalde situaties maken wij op deze website, in onze e-mails of in onze reclameadvertenties op andere websites of in e-mails van derden gebruik van Clear GIF's. Daarbij maken wij geen gebruiksprofielen van u aan.

d.) Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of via e-mail ([email protected]) slaan wij uw gegevens zo lang en voor zover dit voor de bewerking van de aanvraag en eventuele aansluitende vragen is vereist, op.
Welke gegevens wij aan derden doorgeven?
Wij nemen uw belangen in acht die moeten worden beschermd conform de wettelijke bepalingen, en geven uw PI alleen in onderstaande gevallen aan derden door:

a.) Voor de levering van de contractueel verschuldigde prestaties geven wij alleen de vereiste PI door aan de betalingsdienst die u hebt gekozen (bijv. creditcardbedrijf) en de bezorgingsdiensten. Dit geldt ook voor de toezending van reclamemaatregelen, voor zover u zich hiermee akkoord hebt verklaard. Wij selecteren deze externe serviceproviders zorgvuldig en controleren ze periodiek om zeker te stellen dat uw privésfeer blijft gewaarborgd.

b.) Voor zover de doorgifte voor de opheldering van een onwettig gebruik van het platform of voor rechtsvervolging is vereist, worden PI naar het Openbaar Ministerie en, alsmede bij de aanwezigheid van de wettelijke voorwaarden, aan de gedupeerde derde doorgestuurd.

In het kader van de doorontwikkeling van onze zakelijke activiteiten kan het gebeuren dat onze vennootschapsrechtelijke structuur verandert, doordat de exploitatie aan een van onze opgerichte dochtermaatschappijen wordt overgedragen of doordat ons bedrijf geheel of in delen aan derden wordt overgedragen. Bij dergelijke transacties worden de klantengegevens aan de persoon die overneemt, doorgegeven en zorgen wij er contractueel voor dat de persoon die overneemt, deze overeenkomst betreffende gegevensbescherming naleeft en tot de naleving van de toepasselijke wetten betreffende gegevensbescherming is verplicht. Bij het doorgeven van de PI zorgen wij ervoor dat er wordt voldaan aan deze Verklaring betreffende gegevensbescherming en aan de geldende Wetten betreffende gegevensbescherming.

ONZE NEWSLETTER
Met onze Newsletters informeren wij u over ons en onze aanbiedingen. Wij hebben van u een geldig e-mailadres nodig, wanneer u de Newsletter wilt ontvangen. Dit wordt alleen gebruikt voor de verzending van de Newsletter en wordt niet aan derden doorgegeven. De aanmelding voor de Newsletter gebeurt via de zogenoemde Double-Opt-In-methode. Dat bekent dat u bij de aanmelding voor de Newsletter eerst een bevestigingsmail zonder reclame ontvangt die u moet bevestigen door te klikken op de link in de e-mail. Pas daarna zullen we u 2-3 Newsletter per week sturen. Uw akkoordverklaring voor de opslag van het e-mailadres alsmede het gebruik ervan voor verzending van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen. Herroepen kunt u via een link in de Newsletter zelf, in uw profieldomein (wanneer u een gebruikersaccount hebt aangemaakt), of door middel van een mededeling aan [email protected]

PRODUCTAANBEVELINGEN PER E-MAIL 

Als klant van GRACE Flowerbox ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per e-mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit of u op een newsletter bent geabonneerd. Wij willen u op deze manier informatie doen toekomen over producten uit onze collectie die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons interessant zouden kunnen zijn. Indien u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling an [email protected] is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail een afmeldingslink. 


GOOGLE ANALYTICS
Dit Aanbod maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, tekstbestanden, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze webpagina wordt het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van hun browsersoftware; dit Aanbod wijst de gebruiker er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. De gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op hun gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele toestellen, klikt u op deze link om de registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een Opt-Out-cookie op uw apparaat gearchiveerd. Als u uw cookies wist, dan moet u opnieuw op deze link klikken.


GEBRUIK VAN FACEBOOK SOCIAL PLUG-INS
Op onze website worden zogenaamde social plug-ins ("Plug-ins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt die door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS worden geëxploiteerd ("Facebook"). De plug-ins kunt u herkennen aan het Facebook-logo of aan de aanvulling "Social plug-in van Facebook" resp. "Facebook social plug-in". Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun verschijning treft u aan onder https://developers.facebook.com/docs/plugins

Wanneer u een pagina van ons internetoptreden oproept die een dergelijke plug-in bevat, dan brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser overgedragen en op de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van ons internetoptreden heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebook-profiel hebt of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Uw browser draagt deze informatie (inclusief uw IP-adres) direct over aan een server van Facebook in de VS en slaat deze daar op.

Als u bent ingelogd op Facebook, dan kan Facebook het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Facebook-profiel. Wanneer er interactie is met de plug-ins, bijvoorbeeld het gebruik van de "Leuk"-knop of een reactie schrijven, dan wordt deze informatie eventueel direct aan een server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Facebook-profiel gepubliceerd en voor uw Facebook-vrienden weergegeven.

Wanneer u niet wilt dat Facebook de via ons weboptreden verzamelde gegevens aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u voor uw bezoek aan onze webpagina's uitloggen bij Facebook. U kunt het laden van de Facebook plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijv. met de "Facebook blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) of de script-blocker "NoScript" (http://noscript.net/).


CRAZY EGG
Wij maken gebruik van de tool CrazyEgg, een webanalysedienst van CrazyEgg, Inc. 16220 Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638 VS. CrazyEgg maakt gebruik van zogenaamde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die lokaal op de computer van de bezoeker van de pagina worden opgeslagen en zo herkenning bij een herhaald bezoek aan onze website mogelijk maken. De dienst verzamelt de gegevens en slaat deze op. Daarna wordt er met gebruik van pseudoniemen een gebruiksprofiel aangemaakt. Deze gebruiksprofielen zijn bestemd voor de analyse van het gedrag van bezoekers en deze worden geëvalueerd ter verbetering van ons Aanbod dat aan de vormgeving volgens de behoeften voldoet. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgedragen aan een server van CrazyEgg Inc. in de VS en daar opgeslagen. CrazyEgg Inc. gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en van het internet. CrazyEgg Inc. zal deze informatie in voorkomende gevallen aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van CrazyEgg Inc. verwerken. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een afzonderlijk te geven, uitdrukkelijke akkoordverklaring van de betrokkene niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. U kunt de installatie van cookies weigeren, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

Meer over de bepalingen betreffende gegevensbescherming van de gebruikte software treft u aan onder: http://www.crazyegg.com/privacy

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om het gebruik van de ingezette cookies via de volgende link te deactiveren: http://www.crazyegg.com/opt-out

U kunt het gebruik van de dienst ook met add-ons voor uw browser volledig voorkomen, bijv. met de script-blocker "NoScript": http://noscript.net/).


EMARSYS
Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies" van Emarsys eMarketing Systems AG om ons te helpen de belangstellingen en wensen van onze bezoekers beter te begrijpen. Een "cookie" is een tekstbestandje dat een toevallig maar uniform identificatienummer bevat en dat wij (of een van onze zakenrelaties, zoals een dienstverlener van webanalyses) via uw webbrowser op uw computer opslaan. De cookies en de daarin opgeslagen identificatienummers worden niet met uw naam, uw adres of andere persoonlijk identificeerbare gegevens samengevoegd, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt verleend dat wij u informatie mogen toezenden die speciaal op uw belangstellingen is gericht.

Wij maken gebruik van deze cookies om uw browser weer te herkennen, zodat wij uw activiteiten op onze website kunnen bekijken en het resultaat van bepaalde marketingmaatregelen kunnen registreren en meten. Wij gebruiken deze gegevens om onze website en onze e-mail-Newsletter te verbeteren; met name doordat wij onze gegevens en aanbiedingen aanpassen aan de individuele belangstellingen en wensen van de gebruiker.


CRITEO

Onze website maakt gebruik van "cookies" van Criteo S.A. om ons een beter inzicht te geven in de interesses en behoeften van onze bezoekers. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat een willekeurig, maar uniek identificatienummer bevat dat wij (of een van onze zakenpartners, zoals een webanalytics service provider) via uw webbrowser op uw computer opslaan. De cookies en de daarin opgeslagen identificatienummers worden niet samengevoegd met uw naam, adres of andere persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u informatie te sturen die specifiek is voor uw interesses.

 

Wij gebruiken deze cookies om uw browser te herkennen, zodat wij uw bewegingen op onze website kunnen volgen en het succes van bepaalde marketingmaatregelen kunnen meten. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren, in het bijzonder door onze informatie en aanbiedingen aan te passen aan de individuele interesses en behoeften van gebruikers.


U HEBT DE VOLGENDE RECHTEN!
U hebt het recht,
om op aanvraag kosteloos inlichtingen te ontvangen over de PI die wij over u hebben opgeslagen;op het corrigeren van onjuiste gegevens, blokkeren en wissen van uw PI, voor zover deze niet zijn onderworpen aan een wettelijke bewaarplicht.
Deze rechten kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen onder [email protected] of per fax 030/55236771. Meer contactgegevens treft u ook aan in onze colofon.